11. februarja, 2020

Bližajoči dogodek Skupnosti vrtcev Slovenije: 11. KULTURNI DAN SLOVENSKIH VRTCEV

Ta dan je zaposlenim v slovenskih vrtcih tiha spodbuda za dodatno ustvarjalnost. V Skupnosti vrtcev Slovenije smo prepoznali to moč pedagoškega potenciala, zato želimo to področje […]

Nagovor predsednice

Spoštovane članice Skupnosti vrtcev Slovenije, s 1. 12. 2017 sem prevzela mandat vodenja Skupnosti vrtcev Slovenije za obdobje petih let. Vodenje najbolj prepoznavne asociacije na področju predšolske vzgoje sprejemam z veliko skrbnostjo in odgovornostjo, s polnim zavedanjem, da bodo lahko kdaj prišli tudi težji trenutki. Opogumlja me dejstvo, da so vrtci v Sloveniji svetle točke izobraževalnega sistema in prepričana sem, da bo tudi v bodoče Skupnost vrtcev prepoznavna asociacija in uspešen sogovornik na vseh pogajanjih, kjer bodo izpostavljena odprta vprašanja v zvezi z vzgojo in izobraževanjem.

Preberi več

Utrinki


Sponzorji in donatorji