Javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2019

Sodelovanje v projektu “Teden kulturne dediščine”
17. decembra, 2018
XXII. strokovni posvet Skupnosti vrtcev Slovenije
31. marca, 2019

V Uradnem listu RS, št. 7/2019 z dne 1. 2. 2019 je objavljen Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva:  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1661

Rok za oddajo predlogov je 17. 5. 2019.