Odprto pismo ministrici – vstop v vrtce – 4.1.2021

Voščilo ob novem letu
31. decembra, 2020

Datum: 29.12.2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Gospa ministrica, prof. dr.  Simona Kustec

Masarykova 16

1000 Ljubljana

 

Spoštovana gospa ministrica,

z velikim pričakovanjem in skrbno odgovornostjo smo ravnateljice in ravnatelji slovenskih vrtcev včeraj pričakovali vaše stališče in odločitev o tem, kako bodo vrtci poslovali od 4.1.2021 dalje. To se žal ni zgodilo in tokrat ponovno ugotavljamo, da je predšolska vzgoja del vzgojno izobraževalnega sistema, ki očitno odlično teče in se z njo ni potrebno posebej ukvarjati.

Žal pa moramo sporočiti, da je v času delno odprtih vrat (od 26.10. dalje) ostalo zunaj vrtčevskih vrat, približno 62.000 otrok. Kaj to pomeni za predšolske otroke, v tem trenutku ne zanima nikogar, niti podpornih služb ministrstva, kot npr. Zavoda za šolstvo RS.

Vrtci smo se v tem času znašli vsak na svoj način, lahko pa z gotovostjo ugotovimo, da smo svoje poslanstvo opravili več kot odlično. Za otroke, ki so bili lahko vključeni v »nujne« oblike vzgoje in izobraževanja smo poskrbeli znotraj t.i. mehurčkov, kjer so se hkrati odvijale dejavnosti za več starostnih skupin, saj smo imeli vključene otroke različnih starosti, sposobnosti in iz različnih okolij. Za večino otrok, ki vrtca niso obiskovali, smo v tem času poiskali različne poti, da se je ohranjal stik med vrtcem in domom in se je na tak način ohranjala tudi varna navezanost otroka s strokovnimi delavkami in delavci vrtca. V Skupnosti vrtcev Slovenije smo spodbudili vrtce, da so nam posredovali nabor dejavnosti s katerimi so skušali po različnih poteh priti do družin in jim polepšati praznični čas.  V tem naboru se izrazito kaže velika ustvarjalnost in inovativnost slovenskih vrtcev.

Mnogi starši so izražali hvaležnost, veliko pa je bilo tudi takšnih, ki so se obračali na nas in izražali stisko, nemoč in preobremenjenost. Ravnateljice in ravnatelji so nam sporočali, da so nekateri celo iz obupa želeli otroke izpisati in jih glede na njihove stiske (tudi finančne) imeti v domačem varstvu. Po svojih močeh smo jim poskušali pomagati in svetovati tudi v primerih razpada družin, ki so bila še najbolj boleča za otroke.

Kar nekaj staršev iz socialno ogroženih družin se je v tem času obrnilo na nas, z vprašanjem po brezplačnem obroku za vrtčevskega otroka. Šolskim otrokom je bil omogočen, predšolskim žal ne. K sreči smo v več vrtcih pripravljali hrano za šolske otroke in smo lahko tem družinam dali »dobro mero«, da predšolski otroci niso bili prikrajšani. V vseh okoljih žal ni bilo tako in so ostali spregledani.

Ravnateljice in ravnatelji smo se v tem obdobju pogosto odločali glede na svojo lastno, človeško presojo. Del kolektiva smo imeli na delovnih mestih, velika večina je bila na čakanju na delo (odvisno od okolja in Sklepa župana). Svoje kolektive smo vodili na način, da jih kar najbolje pripravimo na ponoven začetek in vstop v novo leto. To pomeni, da smo upali, da se bomo lahko skupaj z njimi dovolj dobro in odgovorno pripravili na nov začetek. Za vsak začetek je potreben tudi proces, ki ga bomo (še vedno smo ga) izpeljali, vendar ga ne želimo v zadnjem trenutku. Iz prakse vemo, da to vnaša med starše in zaposlene nemir, ki se tako ali drugače dotakne tudi otrok. Tega pa po vsem tem obdobju »zaprtih vrtcev« zagotovo našim najmlajšim ne privoščimo.

Prav zaradi tega v Skupnosti vrtcev Slovenije pričakujemo, da dobimo iz vaše strani pravočasne in korektne informacije o ponovnem odprtju vrtcev. Prihod zaposlenih, otrok in staršev v vrtec se navidezno lahko zdi zelo preprost. Zaposleni moramo biti pripravljeni na več stvari, saj bo pri večini otrok potrebno ponovno uvajanje, prisotne pa bodo lahko tudi druge stiske, ki so se v tem obdobju stopnjevale za štirimi stenami posameznih domov. Kakovostno želimo poskrbeti za vse kar je potrebno ( ogrevanje enot vrtca, ki so bile do sedaj zaprte, naročilo hrane, preverjanje zmožnosti zaposlenih – obolevnost, odsotnost zaradi varstva otroka, normativi v oddelkih, zbiranje prijav staršev, v kolikor se v vrtec ne vrnejo vsi otroci,…).

Ob zadnjem virtualnem srečanju smo vam jasno predstavili naša stališča, da smo ravnateljice in ravnatelji vaša baza in da želimo komunikacijo z vami. Želimo biti udeleženi v procesu ponovnega odpiranja vrtcev, saj imamo izkušnje in informacije iz terena, ki bi lahko pripomogle k bolj kvalitetnemu in premišljenemu odpiranju vrtcev.

Način, ki je sedaj v praksi, nam ni blizu in ni spoštljiv ne do nas ravnateljic in ravnateljev, kot tudi ne do naših zaposlenih, staršev in otrok. Vsak dan čakamo pred radijskimi in TV sprejemniki in lovimo različne informacije. Ravnatelji imamo tudi v tem času veliko dela in pogosto se zgodi, da informacije iz medijev pridejo prej do naših uporabnikov kot do nas. Tudi mi v vrtcih najprej obveščamo zaposlene in šele na to starše, da je informacija korektna in da vsaka struktura lahko kompetentno pojasni svoj del.

Zaposlene v vrtcih je med božičnimi prazniki zelo vznemirila informacija s strani vladnega govorca v zvezi s testiranjem v času prazničnih dni (2.in 3.1.2021). Ravnateljice in ravnatelji nič ne vemo o tem, prav in korektno bi bilo, da bi bili ravnatelji o tem predhodno seznanjeni oz. da bi se o tem pogovorili z nami glede datuma, izvedbe in načina. Sicer pa smo oblikovali enotno stališče, da je termin testiranja izbran zelo nekorektno in se v zvezi z njim pojavlja veliko vprašanj, med drugim tudi plačilo potnih stroškov, ker vemo, da se zaposleni vozijo na delo iz različnih krajev.

Spoštovani,

nemudoma želimo prejeti vse informacije v zvezi z opravljanjem izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje od 4.1. dalje in želimo biti aktivno vključeni tudi v vse razprave v zvezi s tem. Ravnateljice in ravnatelji vrtcev čutimo, da nas ne obravnavate kot enakovrednega sogovornika v primerjavi z ostalimi strukturami izobraževalnega sistema in kar nas še posebej žalosti, da bomo zopet zadnji, ki bomo obveščeni o odprtju.

Srčno pa upamo, da se bo v vrtcih našel prostor za vse otroke, ki bodo želeli vstopiti vanj.

Lepo vas pozdravljam in pričakujem povabilo na aktivno sodelovanje v zvezi s pripravami na odprtje vrtcev.

Janja Bogataj, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

Odprto pismo ministrici – vrtci po 4.1.