Organiziranost


Skupščina skupnosti

Skupnost upravlja skupščina Skupnosti, ki jo sestavljajo predstavniki ustanoviteljev in članov Skupnosti – vrtcev.

Dogovor o ustanovitvi SVS


Upravni odbor

Izvršilni organ skupščine Skupnosti

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine Skupnosti. Za svoje delo je odgovoren skupščini Skupnosti, ki je določila z Dogovorom o ustanovitvi Skupnosti vrtcev Slovenije 15 predstavnikov iz slovenskih pokrajin.

Seje upravnega odbora pripravlja in vodi predsednica skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije, Janja Bogataj.


Nadzorni odbor

Zakonitost dela in poslovanja Skupnosti nadzirajo 3 člani:

  • Majda Fajdiga
  • Irena Upelj
  • Martina Vidonja

Aktivi

Aktiv svetovalnih delavcev
Špela PODGORŠEK PIRC
VVZ Kekec Grosuplje

Trubarjeva cesta 15
1290 Grosuplje
Tel: 01/786-61-96
e-mail: spela.podgorsek-pirc@guest.arnes.si

Republiški aktiv OPIZHR
Mateja KOCJANČIČ
Vrtec Semedela

Nova ulica 2b
6000 Koper
Tel: 05/628-41-25
e-mail: mateja.kocjanciczhr@vrtecsemedela.si

Aktiv računovodij
Vesna JEGLIČ MANDELJC
Vrtec Antona Medveda

Novi trg 26 b
1241 Kamnik
Tel: 01/830-33-37
e-mail: vesna.jeglic-mandeljc@vrtec-kamnik.si

Aktiv specialnih pedagogov
Katarina GERŠAK
Vrtec Otona Župančiča

Parmska cesta 41,
1000 Ljubljana
Tel: 01/520-86-24
e-mail: katarina.gersak@gmail.com


Administrativno računovodska služba

Tajniška in računovodska dela opravlja družba Zeus, davki in računovodstvo d.o.o., Letališka cesta 33e, 1000 Ljubljana.

Kontakt osebe: skupnost@skupnostvrtcev.si