Prijava za sodelovanje na razstavi umetnosti za kulturni dan slovenskih vrtcev

    Kontaktni podatki za prejemanje obvestil:

    Zaradi specifike prostora za razstavljanje se razstavljajo samo umetniška dela, ki se lahko razstavljajo na steni.

    Navedeno število prijavljenih udeležencev je dokončno in kasnejše odjave niso več možne.


    DANE