Seminar za strokovne delavke in delavce v vrtcih

Naslov seminarja:
Datum in kraj izvedbe:

Kotizacija za seminar znaša _________ EUR/udeleženca za vrtce, ki so člani Skupnosti vrtcev Slovenije in _________ EUR/udeleženca za vrtce, ki niso člani Skupnosti vrtcev Slovenije. Cena vključuje: udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo med odmori (opoldansko kosilo, kava, sok, voda).

Račun za kotizacijo vam bomo poslali po seminarju. Odpoved udeležbe na seminarju sporočite najkasneje do _____________; v nasprotnem primeru plačate kotizacijo v celotnem znesku.