SKUPŠČINA SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE

Voščilo ob novem letu
31. decembra, 2020
VABILO – Napredovanje javnih uslužbencev
18. februarja, 2021

Spoštovane članice Skupnosti vrtcev Slovenije,

Članice UO SVS so na 19. seji SVS, dne 21. 01. 2021, sprejele sklep, da bo skupščina Skupnosti vrtcev Slovenije potekala dopisno, in sicer v času od torka, 16. 02. 2021 do petka 19. 02. 2021.

Na voljo so vam vsa poročila oziroma gradiva.

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo,

Janja Bogataj, predsednica

Skupnosti vrtcev Slovenije

Poročilo predsednice o delu SVS- 2020

ARVS poročilo 2020

Poročilo RASD 2020

Poročilo Aktivna RASRP

ARVS poročilo 2020