• Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije se je udeležila 8. strokovnega posveta […]