UTRINKI XXIII. STROKOVNEGA POSVETA SVS: Vrtec na poti prihodnosti

V novembru 2023 je Skupnost vrtcev Slovenije izvedla dvodnevni strokovni posvet z bogatim programom in izjemnimi predavatelji, poskrbeli pa smo tudi za sproščeno in zabavno večerno druženje.

S strani udeležencev smo že tekom posveta prejemali pohvale za izvedbo, prav tako smo prek anketnega vprašalnika pridobili odlične odzive. Po posvetu je članica upravnega odbora Skupnosti vrtcev Slovenije prejela naslednje sporočilo ene od udeleženk strokovnega posveta:

»Spoštovana ravnateljica,

naj strnem misli iz strokovnega posveta v Portorožu. Izraziti velja iskrene čestitke organizacijskemu odboru za več kot dovršen dogodek. Uvodoma prijazen sprejem, ob katerem smo udeleženci zaznali resnično dobrodošlico prav vsakemu posamezniku. Vsebina programa, izbira predavateljev, redosledje dogodkov, skrbno in premišljeno izbrana. Ob poslušanju strokovnjakov iz različnih področjih smo slušatelji ponovno ozavestiti, kako pomembno vlogo opravljamo poklicni vzgojitelji, ki je nemalokrat žal spregledana. Takšna strokovna srečanja zagotovo hranijo navdih pedagoških delavcev in jih opremijo z željo po vztrajanju v svojem poklicu kljub nekaterim težavam, s katerimi se mnogokrat srečujemo.

Spoštovana ravnateljica, še enkrat hvala in velik poklon vsem, ki ste poskrbeli, da smo posvet doživeli in da bomo na delo prihajali z željo po iskanju novih poti za doseganje ciljev in odnosno s sem bogatili, sooblikovali svet vsakega “našega malčka”.

Z velikim spoštovanjem, V.«

Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izvedbi strokovnega posveta Skupnosti vrtcev Slovenije 2023!

Urejanje zadnjih detajlov programskega odbora SVS za organizacijo strokovnega posveta.
Uvodni pozdrav predsednice SVS dr. Silvije Komočar.
Gostje in udeleženci strokovnega posveta.
Delavnica z zabavnim bobnanjem s tolkali Francija Krevha.
Predavanje o skrbi za strokovne delavce v vrtcih mag. Mateje Režek.
Predavanje o uvajanju vsebin računalništva in informatike v predšolsko izobraževanje dr. Sonje Čotar Konrad.
Delavnica o vključevanju digitalnih orodij v učenje in poučevanje v vrtcih Petre Kočar.
Delavnica o ključnih spretnostih za IP otroka s posebnimi potrebami dr. Branke D. Jurišić.
Delavnica o profesionalnem razvoju in skrbi zase Julije Pelc.
Delavnica o oblikovanju vključujoče skupnosti s strani spoštljivih posameznikov mag. Mateje Režek.
Vid Valič nas je nasmejal s pripovedovanjem o svojih starševskih dogodivščinah.
Udeleženci strokovnega posveta med stand-upom in večernim druženjem.
Za odlično zabavo in ples je poskrbel KOK bend.
Drugi dan posveta se je pričel s predavanjem o kulturni raznolikosti v predšolski vzgoji ameriške predavateljice dr. Gay Wilgus.
Predavanje o kulturi uporabe nove tehnologije Mihe Kramlija.
Polna predavalnica tik pred zadnjim predavanjem.
Za piko na i strokovnega posveta še motivacijsko predavanje Polone Požgan.
Nasmejani in zadovoljni člani upravnega odbora SVS po zaključku posveta.
Tudi predsednica SVS je sodelovala v tolkalnem krogu.
S svojo prisotnostjo in nagovorom nas je počastil minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.
Skozi celoten strokovni posvet nas je s prelepim glasom popeljala Sonja Bobek Simončič.