Voščilo ob dnevu vzgojiteljev, učiteljev

Začetek novega šolskega in vrtčevskega leta
1. septembra, 2020

Voščilo ob dnevu vzgojiteljev, učiteljev

Spoštovane članice Skupnosti vrtcev Slovenije,

Lepo je, da imamo pedagoške delavke in delavci enkrat v letu svoj praznik. Svetovni dan učiteljev je bil razglašen pred 27. leti,  5. oktober 1966  pa je bil dan, ko  sta  Unesco in Mednarodna organizacija dela v Parizu sprejela priporočila o položaju vzgojiteljev, učiteljev, ki bi ga na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Svetovni dan vzgojiteljev, učiteljev je priložnost, da se realno pogleda na naš položaj v družbi, da se v javnosti podpre in poudari pomembna vloga našega poslanstva in da se jasno predstavijo tudi vsi naši dosežki in naš doprinos k napredku družbe.

Strokovno delo v vrtcu je specifično in ga le redki segmenti družbe zmorejo prepoznati kot enega najpomembnejših za razvoj in učenje mladih kadrov. Redki so, ki znajo pedagoške delavke in delavce v vrtcih nasloviti s pravim nazivom in jim izreči spoštovanje in hvaležnost za trud, potrpežljivost, ljubezen in znanje, ki ga dan za dnem podajajo otrokom. Žal tega v zadnjem obdobju ne prepoznajo niti odgovorne inštitucije za vzgojo in izobraževanje v naši državi. Veliko premalo je zavedanja na tem, da smo vzgojiteljice in vzgojitelji otrokovi prvi učitelji in da smo prvi profesionalni kader s katerim se znotraj izobraževalnega sistema sreča otrok in njegova družina. Tudi v zvezi z zadnjo situacijo ob pojavu virusa COVID – 19, smo se zaposleni v vrtcih odlično organizirali, delo smo opravljali neprekinjeno ves čas poletnih mesecev in ob začetku novega šolskega leta žal ostali neopaženi. Zaposleni v vrtcih smo zagotovo eni bolj fleksibilnih in prilagodljivih delovnih struktur, saj se pogosto srečujemo z različnimi okoliščinami, ki nam narekujejo hitre odzive na družbene situacije. Prvi smo, ki vstopamo v družino z otrokom s posebnimi potrebami, prvi v sistemu se začnemo ukvarjati z družinami iz drugih kultur in drugih jezikovnih okolij, prvi smo mnogokrat, ko se starša ločujeta ali pa v otrokovi družini nastopi smrt, …  Kljub vsem tem spremembam svoje poslanstvo opravljamo odgovorno, ponosno in zavedajoč, da imamo v svojih rokah bodočnost našega naroda.

Skupaj si moramo prizadevati, da bi se te poti izboljšale in na dostojen način opozarjati, da je samo kakovosten predšolski sistem dovolj dober, da se enakovredno umesti znotraj vzgojno izobraževalnega sistema in se tematike iz tega področja aktivno začnejo vključevati v javne razprave.

Spoštovane vzgojiteljice, vzgojitelji, želim vam, da bi svoje poslanstvo opravljali še naprej z veliko mero odgovornosti, srčnosti in profesionalnosti. To so ključni mejniki našega poslanstva in vodijo do srečnih in igrivih obrazov otrok, ki so nam zaupani.  Po teh vrlinah nas bodo poznali tudi starši in spontano se bo širil tudi naš ugled v družbi.

Želim vam lep praznični dan in še veliko uspehov pri vašem neprecenljivem delu!

Janja Bogataj, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije