Spoštovani!

Dne 30. 6. 2023 smo prejeli dopis, v katerem Aktiv ljubljanskih svetovalnih delavk izraža neodzivnost in pomanjkanje podpore Skupnosti vrtcev Slovenije (v nadaljevanju SVS) glede predloga novega plačnega sistema. Omenjajo, da je predlog pripravilo Ministrstvo za javno upravo in da so svetovalni delavci vrtcev in šol uvrščeni 3 plačne razrede nižje kot vzgojitelji in učitelji.

Nadalje nas obveščajo o tiskovni konferenci, ki je potekala 21. 6. 2023 na Filozofski fakulteti in izpostavijo, da strokovna  utemeljitev pomembnosti svetovalnih delavcev v vrtcih ni bila zastopana s strani SVS.

Z dopisom smo seznanili člane UO SVS in ga danes tudi obravnavali na seji UO SVS.

Uvodoma želimo pojasniti, da SVS ni vključena v pogajanje o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, kot je razvidno iz sklepa Vlade RS št.: 01001-7/2023/4  z dne 18. 5. 2023. Pogajanja in usklajevanja potekajo med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati, kar je prav tako zapisano v omenjenem sklepu. Prav tako širši javnosti in tudi SVS še vedno ni predstavljen podrobneje opredeljen predlog novega plačnega sistema, ki ga omenjajo v dopisu (ne s strani ministrstev in ne sindikatov).

V UO SVS smo pravzaprav ogorčeni nad tem, da o tiskovni konferenci, ki je bila dne 21. 6. 2023 na Filozofski fakulteti, SVS ni bila ne obveščena in ne povabljena, da bi lahko izrazila svojo podporo svetovalnim delavcem tudi javno.

SVS se zaveda pomembnosti vseh zaposlenih v vrtcih na vseh delovnih mestih, tudi svetovalnih delavcev. Tako smo v SVS izjemno aktivno sodelovali (dve članici UO SVS in predsednica) v delovni skupini za oblikovanje predloga spremembe pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje, kjer smo odločevalce zelo jasno in konstruktivno opozarjale na predšolsko problematiko in normative skozi vidike vseh delovnih mest v vrtcu, tudi svetovalnih delavcev. Prav tako se je SVS javno odzvala na objavljeni Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je bil objavljen v obliki, ki ni bila dogovorjena v okviru delovne skupine, ki je predlog oblikovala.

SVS želi zastopati vse zaposlene v vrtcih. V SVS člani UO SVS in predsednica natančno in odgovorno preučimo vsako predlagano zakonsko spremembo in se na njo odzovemo strokovno argumentirano in z vso odgovornostjo. Pri tem sodelujemo (preko predstavnikov regij v UO SVS) z vsemi regijskimi aktivi, z vsemi aktivi znotraj SVS, velikokrat k neposrednemu sodelovanju povabimo preko anketnih vprašalnikov tudi vse članice SVS (tudi v primeru obravnave predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje smo jih, in sicer 24. 3. 2023 po e-pošti v obliki ankete) .

Upravni odbor SVS je na današnji seji (5. 7. 2023) sprejel sklep, da pozove Aktiv ljubljanskih svetovalnih delavcev, da na Skupnost vrtcev Slovenije posreduje naslov, na katerega je posredoval vabilo na omenjeno tiskovno konferenco oziroma poziv, s katerim je SVS pozval k podaji stališča/mnenja/podpore v zvezi s prenovo plačnega sistema in degradacije svetovalnih delavcev.

Prav tako je s sprejetim sklepom UO SVS danes zavzel stališče, da SVS v podporo vsem zaposlenim v vrtcih na vseh sistemiziranih delovnih mestih odločevalce in pogajalce pri pripravi prenove plačnega sistema pozove k ohranitvi vseh pravic, ki zaposlenim pripadajo z naslova zasedbe delovnega mesta in nikakor ne podpira namere, da bi se zaposlenim pravice kakor koli zmanjšale.

V Skupnosti vrtcev Slovenije se globoko zavedamo pomembnosti zaposlenih na slehernem delovnem mestu v vrtcu in smo vedno v podporo vsem zaposlenim ob vsaki spremembi plačnega sistema.

S spoštovanjem,

Silvija Komočar,
predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava