silvija_web_800x_c

1. 12. 2022 sem z veliko odgovornostjo prevzela vodenje največje slovenske asociacije na področju institucionalne predšolske vzgoje – Skupnosti vrtcev Slovenije.

Na predlog Upravnega odbora Skupnosti vrtcev Slovenije sem sprejela kandidaturo za predsednico te asociacije predvsem z namenom, da bom imela možnost širše vnašati pozitivne spremembe v predšolsko institucionalno vzgojo in da bom lahko tudi v tej vlogi vplivala na nadaljnji razvoj kakovosti v vrtcih, na dobrobit vseh otrok.

Kot predsednica skupnosti želim biti predsednica vseh vrtcev – tako tistih v osrednji Sloveniji, kot tistih na obrobju. Ker živim in delam v vrtcu na obrobju Slovenije, zelo dobro poznam problematiko, s katero se srečujemo vrtci v tovrstnih okoljih: z dvojezičnostjo, romsko problematiko, z vrtci s pomanjkanjem otrok in s tistimi z dolgimi čakalnimi seznami, z delom s priseljenimi družinami, s težavami pri zagotavljanju strokovnjakov za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in podobno.

Vedno znova ugotavljam, kako površno je v javnosti razumljena predšolska vzgoja. Še vedno premalo poudarjamo ključen pomen predšolskega obdobja v človekovem razvoju, pa tudi to, kako zelo pomembni so pri tem izobraženi in kompetentni strokovni delavci. Kot predsednica bom ob sodelovanju z resornim ministrstvom, Zavodom za šolstvo in Šolo za ravnatelje, s Pedagoškim inštitutom, pedagoškimi fakultetami in drugimi na to prav gotovo jasno in odločno opozarjala. V Sloveniji imamo kakovostne vrtce, vzpostavljen je družinam prijazen vzgojno-izobraževalni sistem predšolske vzgoje, vedno pa smo lahko še boljši. Verjamem v konstruktivno moč dobrega medsebojnega sodelovanja in prepričana sem, da lahko z združenimi močmi in strokovnim znanjem, ki ga imamo, dvignemo kakovost slovenskih vrtcev še na višjo raven.

Vodenje Skupnosti vrtcev Slovenije vidim kot veliko odgovornost in hkrati kot priložnost, da skupaj z vsemi vami, s sodelavci v vseh organih te skupnosti in pristojnimi institucijami poiščemo še boljše rešitve za delovanje in življenje slovenskih vrtcev. Trdno verjamem, da nam skupaj lahko uspe tudi tisto, kar se trenutno morda zdi nemogoče. Hvala za zaupanje, verjamem, da ga bom upravičila.

S spoštovanjem,

Silvija Komočar, predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

predstavitev