Nagovor predsednice

Spoštovane članice Skupnosti vrtcev Slovenije,

s 1. 12. 2017 sem prevzela mandat vodenja Skupnosti vrtcev Slovenije za obdobje petih let. Vodenje najbolj prepoznavne asociacije na področju predšolske vzgoje sprejemam z veliko skrbnostjo in odgovornostjo, s polnim zavedanjem, da bodo lahko kdaj prišli tudi težji trenutki.

Opogumlja me dejstvo, da so vrtci v Sloveniji svetle točke izobraževalnega sistema in prepričana sem, da bo tudi v bodoče Skupnost vrtcev prepoznavna asociacija in uspešen sogovornik na vseh pogajanjih, kjer bodo izpostavljena odprta vprašanja v zvezi z vzgojo in izobraževanjem.
Naša posebna skrb in odgovornost gre v smeri ohranitve, razvoja in izboljšanja pogojev predšolske vzgoje v Sloveniji. Preko članic upravnega odbora Skupnosti vrtcev Slovenije si prizadevamo, da vse pomembne informacije ažurno krožijo med nami in da tudi na sejah upravnega odbora obravnavamo aktualne tematike.

Želim si uspešnega sodelovanja z vsemi vrtci v Sloveniji, s sorodnimi asociacijami, resornim ministrstvom in drugimi državnimi organi.

Prepričana sem, da lahko samo SKUPAJ gradimo močne poti, po katerih bo področje predšolske vzgoje še naprej prepoznavno kot eden boljših funkcionalnih sistemov v naši državi in prepoznavno tudi v mednarodnem merilu.

Veselim se sodelovanja z vsemi vami in naj povezovalna moč SKUPNOSTI poveže vse dobro misleče, delovne in strokovne ljudi, ki bodo s svojim znanjem in odgovornostjo pripomogli k temu, da bomo na področju predšolske vzgoje SKUPAJ delali pogumne korake naprej.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije:
Janja Bogataj