Predstavitev

Skupnost vrtcev Slovenije identificira splošne strokovne in poslovne probleme vrtcev ter uresničujejo druge skupne naloge na področju institucionalne predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji. Naš cilj je ubraniti stroko in njena najvitalnejša področja, kot je število otrok, strokovni kader in že pred leti doseženi standard.

POVEZUJEMO V SKUPNOST.

Z različnimi aktivnostmi skrbimo za medsebojno informiranost, izmenjavo izkušenj, iskanje novih sodobnih pristopov prilagajanja uporabnikom in za usklajeno delovanje celotne mreže javnih vrtcev.

V Skupnosti vrtcev Slovenije povezujemo vse dele našega delovanja. Naša celostna podoba je stkana iz premnogih individualnih ustvarjalnosti, ki bogatijo vsak vrtec posebej in s tem tudi nas, saj je Skupnost v pravem pomenu besede skupek najboljših in vendar povsem specifičnih vrtcev v naši domovini. Verjamemo, da lahko najdemo med vsemi nami mnoge primere dobre in izvirne pedagoške prakse, vredne premisleka in posnemanja.

Skupnost vrtcev Slovenije povezuje slovenske vrtce že 44 let.
Združeni pod logotipom DREVO simboliziramo:

  • DREVO je simbol moči, modrosti, življenja, rasti, pokončnosti;
  • RAZVEJANOST nakazuje različnost, pestrost, vendar enotnost;
  • OBLIKA znaka v krogu predstavlja celovitost, povezanost, pretok znanja, energije;
  • BARVA simbolizira naravo, lahko sledi njenemu spreminjanju v letnih časih- vnaša igrivost, barvitost;
Kot mogočno drevo poganja korenine v vse slovenske vrtce, jih povezuje v veliko družino, spleta globoke vezi ter obrodi bogate sadove. Drevo je od nekdaj močno prisotno v vsakdanjem življenju, zato so mu že naši predniki pripisovali velik pomen.

Skupnost vrtcev Slovenije je asociacija, ki združuje 220 javnih zavodov, ki se ukvarjajo s predšolsko dejavnostjo. Tiste vrtce, ki še niste člani, vabimo, da se nam pridružite.