Mag. Milena Brusnjak, je svojo poklicno pot pričela v Vrtcu Šoštanj, kot vzgojiteljica predšolskih otrok. Bogate delovne izkušnje iz prakse je kasneje nadgradila z vodenjem Vrtca Šoštanj, ki je prav pod njenim vodstvom doživel veliko prepoznavnih sprememb, ki so povzročile pozitivne vplive na dojemanje predšolske stroke v lokalnem in širšem okolju. Poleg vodenja Vrtca Šoštanj je prepoznana tudi kot vodja mnogih projektov na lokalni in nacionalni ravni, kot predsednica Komisije za strokovne izpite pri MIZŠ, bila je mentorica novo imenovanim ravnateljem in je neumorna aktivistka za kakovostno delovanje slovenskih javnih vrtcev in predšolske vzgoje.

V Skupnosti Vrtcev Slovenije so ji bile zaupane mnoge naloge, med njimi je najbolj prepoznavna vloga podpredsednice Balkanskega združenja vzgojiteljev. Svoje naloge opravlja vestno in odgovorno in je bilo prav zaradi njenega delovanja omogočena izmenjava več strokovnih delavk iz različnih držav zahodnega Balkana in s tem spoznavanje različnih pedagoških praks.  V strokovnih razpravah rada aktivno sodeluje in odločno prispeva svoja stališča in mnenja.

Zelo dobro razume raznolikost slovenskih javnih vrtcev, še posebej sisteme, ki niso centralizirani in delujejo samostojno v bolj oddaljenih regijah. Njeno delovanje je usmerjeno v prihodnost, v razvoj učeče se organizacije in skupnosti. Skupaj s kolektivom se nenehno uči ter krepi svoje kompetence in znanja.  Na svoji profesionalni poti že 37 let sledi novostim in spremembam v slovenskem in evropskem prostoru, na področju vzgoje in izobraževanja.

Ljubljana, MIZS.
Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva je podelil državne nagrade najboljšim v šolstvu.

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava