Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije se je udeležila 8. strokovnega posveta organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima Slovenije, ki je potekalo od 19. – 20. 11. 2018 v Termah Zreče. V pozdravnem nagovoru je posebej poudarila pomen in vlogo organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima v sistemu predšolske vzgoje v skrbi za kakovost slovenskih vrtcev. Dejstvo je, da so naši vrtci v evropskem in svetovnem merilu prepoznavni po sistemsko urejeni prehrani, ki v skladu s smernicami vključuje živila, ki so zdrava in primerna za optimalno rast in razvoj predšolskih otrok. Pozdravila je tudi enotne obrazce za medicinsko predpisane diete, ki jih od 1. 9. 2018 dalje upoštevamo v vseh vrtcih in se pridružila mnenju strokovnjakov, da izločanje posameznih živil, ki niso medicinsko dokazana kot škodljiva, lahko za otroka pomeni tudi osiromašeno prehrano. Pri tem je izpostavila tudi dejstvo, da slovenski vrtci večinoma niso prilagojeni za pripravo različnih vrst obrokov, saj ne razpolagamo s takimi prostorskimi in kadrovskimi možnostmi. Zagotovo pa bodo prizadevanja SVS šla v smeri zaposlitve dietnega kuharja in dogovora o statusu zaposlenih na delovnem mestu OPZHR.

Vsem udeležencem posveta je zaželela dobro in uspešno delo in se zahvalila aktivu OPZHR, ki deluje v okviru SVS, še posebej pa vodji, gospe Mateji Kocijančič in Inštitutu za sanitarno inženirstvo za skrbno izbrane aktualne tematike. Ob zaključku je poudarila, da je naša velika prednost v povezovanju, izmenjavi dobrih praks in medsebojni podpori. Le tako bomo lahko ohranili način in standard, ki ga imamo v slovenskih vrtcih na področju prehrane in zdravstveno higienskega režima.

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava