Strokovni posvet Skupnosti vrtcev Slovenije

Naslov posveta:
Datum in kraj izvedbe:

Kotizacija za posvet znaša _________ EUR/udeleženca za vrtce, ki so člani Skupnosti vrtcev Slovenije in _________ EUR/udeleženca za vrtce, ki niso člani Skupnosti vrtcev Slovenije. V kotizacijo je vključeno: gradivo za posvet, gledališka predstava, skupna večerja, glasba in postrežba med odmori.

Račun za kotizacijo vam bomo poslali po posvetu. Odpoved udeležbe na posvetu sporočite najkasneje do _____________; v nasprotnem primeru plačate kotizacijo v celotnem znesku.