Z dnem 01. 12. 2022 poteče mandat dosedanjim članom skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije (v nadaljevanju Skupnosti), njenim organom in predsednici. Kot je bilo že predhodno napovedano, bo volilna skupščina izvedena v petek, 25. 11. 2022, v Kongresnem centru Brdo.

Da bi v skladu z roki o razpisu volilne skupščine, opredeljenimi v  Dogovoru o ustanovitvi SVS, opravili kvalitetno kandidacijske postopke, prosimo vrtce – člane Skupnosti, da sledite nadaljnjim navodilom o potrebnih aktivnostih ter pri tem upoštevate navedene roke.

 

RAZPIS VOLITEV

SKUPŠČINA SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE

 

1.)

Izvolitev delegatov – predstavnikov vrtcev – članic Skupnosti vrtcev Slovenije v skupščino Skupnosti. 

Konec novembra 2022 poteče mandat delegatom skupščine Skupnosti vrtcev Slovenije, ki jo sestavljajo predstavniki vrtcev, članov Skupnosti. V skupščino Skupnosti vrtcev Slovenije se volijo predstavniki posameznih vrtcev, članov Skupnosti vrtcev Slovenije.

V skladu s 15. členom Dogovora o ustanovitvi Skupnosti vrtcev Slovenije ima vsak član Skupnosti enega predstavnika v skupščini Skupnosti.

Predstavnike vrtcev oz. članov Skupnosti predlaga članica Skupnosti  in ga potrdi skupščina Skupnosti. Mandat predstavnikov vrtcev – članov Skupnosti v skupščini traja pet let. Za predstavnika vrtca je lahko ista oseba izvoljena večkrat in brez omejitev. (Zaradi pomembnosti dobrega in aktivnega sodelovanja v skupščini priporočamo, da  za svojega predstavnika izvolite osebo, ki dobro pozna organiziranje in delovanje slovenskih vrtcev, da bo lažje in tvorneje sodelovala pri kreiranju skupne politike delovanja).

Izvolitev predstavnika vrtca opravite najkasneje do 18. 11. 2022 ter nato izvoljene delegate za skupščino Skupnosti za mandat 2022 – 2027 sporočite Skupnosti vrtcev Slovenije, Letališka cesta 33E, 1000 Ljubljana, na priloženem obrazcu 1.

 

 

UPRAVNI ODBOR SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE

2.)

Po 19. členu Dogovora o ustanovitvi SVS je potrebno opraviti tudi kandidacijski postopek za izvolitev upravnega odbora, ki šteje 15 članov in predsednika Skupnosti. Člane upravnega odbora po opravljenem kandidacijskem postopku izvoli skupščina Skupnosti. V dogovoru opredeljena področja/pokrajine Slovenije imajo po enega predstavnika, osrednje slovenska pa dva.

Znotraj vašega aktiva nalogo zaupajte predstavniku, ki je in bo lahko tvorno in stalno sodeloval v aktivnostih sprejetega programa dela Skupnosti.

Za kandidiranje na aktivih ravnateljev vam navajamo pokrajine:

Aktivi članic Skupnosti navedenih območij imenujte po enega kandidata za člane upravnega odbora Skupnosti (Osrednjeslovenska dva – aktiv vrtcev Ljubljane svojega kandidata ter obljubljanski vrtci svojega kandidata). Kandidiranje opravite do 18. 11. 2022 in nam posredujte priimek in ime kandidata za člana upravnega odbora Skupnosti. Obrazec (obrazec 2) izpolni in odpošlje dosedanji predstavnik območja (član upravnega odbora Skupnosti). Ista oseba je lahko brez omejitev ponovno izvoljena za predstavnika oziroma člana v upravnem odboru. Na obrazcu je potreben tudi podpis kandidata, s katerim izjavlja, da se s kandidaturo strinja.

 

NADZORNI ODBOR SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE

 3.)

Po 22. členu Dogovora o ustanovitvi SVS je nadzorni odbor organ Skupnosti in za svoje delo odgovarja skupščini Skupnosti.

Šteje tri člane, ki jih po opravljenem kandidacijskem postopku izvoli skupščina Skupnosti. Član nadzornega odbora ne more biti član drugega organa Skupnosti, razen strokovne oz. ekspertne komisije. Mandat članov traja pet let. Ista oseba je lahko brez omejitev ponovno izvoljena v nadzorni odbor. (Predlog kandidatov za člane Nadzornega odbor bo predlagal upravni odbor Skupnosti do 18.11.2022.)

 

PREDSEDNIK SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE

 

4.)

V skladu z Dogovorom o ustanovitvi SVS se razpisujejo tudi volitve predsednika Skupnosti.

Člani upravnega odbora so zadolženi za evidentiranje kandidata za  predsednika Skupnosti.

Evidentirane kandidatke/kandidati posredujejo prijavo na naslov Skupnosti na obrazcu 4 z vsemi zahtevanimi podatki, skupaj z referencami, do 18. 11. 2022.

Vljudno vas prosimo, da si za datum skupščine predlagani delegati vzamete čas!

_____________

Opomba:

Vrtci – člani Skupnosti izpolnijo le obrazec številka 1.

Ostale obrazce (številka 2 in 4) izpolnijo člani upravnega odbora – predstavniki območij in odpošljejo do 18. 11. 2022 na naslov:  Skupnost vrtcev Slovenije, Letališka cesta 33E, 1000 Ljubljana. 

Za več informacij lahko pokličete na tel. številko: 0590 96 370.

 

Vsebine, ki jih lahko prenesete s klikom na posamezno povezavo:

Informacija članom SVS – volitve 2022.pdf

VABILO (člani).pdf

P O V E R I L N I C A – Skupščina 25.11.2022.pdf

Obrazec 1 (delegati skupščine).pdf

Obrazec 2 (kandidati UO).pdf

Obrazec 3 (kandidat NO).pdf

Obrazec 4 (kandidat predsednika).pdf

 

Poglejte si ostale prispevke

Preberite več
Prijavite se na novice

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o aktualnih dogajanjih.

Prijava