• By |

    Z dnem 01. 12. 2022 poteče mandat dosedanjim članom skupščine […]