Najava

11. februarja, 2020

Bližajoči dogodek Skupnosti vrtcev Slovenije: 11. KULTURNI DAN SLOVENSKIH VRTCEV

Ta dan je zaposlenim v slovenskih vrtcih tiha spodbuda za dodatno ustvarjalnost. V Skupnosti vrtcev Slovenije smo prepoznali to moč pedagoškega potenciala, zato želimo to področje […]