inforiaAdmin

15. novembra, 2021

SVETOVALNO DELO V PODPORO DELOVANJA VRTCA

NAVODILA ZA PRIJAVO NA POSVET Posvet bo potekal na daljavo, v spletnem okolju ZOOM. Udeležba na posvetu je brez kotizacije. Na posvet se prijavite na prijavnici: […]