• XXII. strokovni posvet Skupnosti vrtcev Slovenije, ki se je odvijal […]